Duurzame energie wint terrein

De productie van duurzame energie is vorig jaar licht gestegen. In 2000 kwam 1,2 procent van de geproduceerde energie uit duurzame bronnen (water, wind, zon). Tien jaar eerder was dit 0,6 procent. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendgemaakt. De productie van windenergie vervijftienvoudigde tussen 1990 en 2000. Vorig jaar kwam ruim 18 procent van de totale duurzame energieproductie van windmolens.