Duitse coalitie steunt nieuwe immigratiewet

Na maanden strijd heeft de Duitse regeringscoalitie gisteren een compromis bereikt over de nieuwe immigratiewet, zoals voorgesteld door minister van Binnenlandse Zaken Otto Schily.

De wet speelt in op de behoefte van de arbeidsmarkt.

In de nieuwe wet wordt het aantal gronden om een verblijfsvergunning toe te kennen drastisch verminderd. Verder moet de wet misbruik van het asielrecht tegengaan en in Duitsland verblijvende buitenlanders een betere kans op integratie bieden.

Over het wetsvoorstel is lang gestoeid tussen Schily's SPD en de groene coalitiepartner. Oppositiepartij CDU/CSU heeft aangekondigd het wetsvoorstel in de Bondsraad te willen blokkeren. In een eerste reactie zei Günther Beckstein (CSU), minister van Binnenlandse Zaken in Beieren: ,,We moeten immigratie verminderen, Schily zet de poorten juist open.''

De nieuwe regelgeving geeft hooggekwalificeerde buitenlanders een onbeperkt recht op immigratie. Als de markt er behoefte aan heeft, mag jaarlijks ook een beperkt contingent laaggeschoolde arbeidskrachten immigreren. Zij worden geselecteerd op basis van een puntenstelsel naar Canadees voorbeeld.

Geïnteresseerden worden geselecteerd op basis van opleidingsniveau, leeftijd en beheersing van de Duitse taal. Ook zullen de betrekkingen tussen Duitsland en het land van herkomst meewegen. Buitenlanders die in Duitsland een studie afronden, krijgen recht op werk en ook voor zelfstandigen komt er een juridische basis voor immigratie.

De redenen voor politiek asiel worden niet gewijzigd. Wel wordt er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen mensen die niet uitgezet willen worden en mensen die niet uitgezet kunnen worden. De laatste groep krijgt een beperkt verblijfsrecht. Nu worden 250.000 buitenlanders in Duitsland gedoogd. Buitenlanders die niet weg willen, zullen met grotere nadruk tot een vertrek worden aangespoord. Immigranten krijgen het recht op een integratiecursus die de nieuwkomers vertrouwd moet maken met taal, cultuur, samenleving en rechtsorde. Voor mensen die de Duitse taal onvoldoende beheersen, wordt de cursus verplicht.

Het aantal verblijfsgronden wordt teruggebracht van vijf naar twee. Een buitenlander komt óf in aanmerking voor een beperkte verblijfsvergunning óf voor een onbeperkte vestigingsvergunning. Kinderen tot 14 jaar krijgen automatisch het recht hun ouders naar Duitsland te volgen. Kinderen tussen 14 en 18 jaar kunnen hun familie alleen naar Duitsland volgen als ze over voldoende kennis van de Duitse taal beschikken.