Bedrijven somberder over groei economie

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn sinds juni dit jaar veel somberder geworden over de Nederlandse economie en hun eigen onderneming. De traditioneel hoge banengroei in deze sector komt volgend jaar met slechts 50.000 nieuwe banen op het laagste niveau sinds 1994.

Dat blijkt uit een gisteren gepresenteerd onderzoek van het Nipo, gehouden in opdracht van MKB Nederland. Volgens MKB-voorzitter H. de Boer zijn de ondernemers al sinds de zomer pessimistischer over de economie. ,,De sombere stemming komt dus niet alleen voort uit de aanslagen in de Verenigde Staten, maar heeft er zeker wel mee te maken'', aldus De Boer.

De cijfers beslaan het tweede en derde kwartaal van 2001, aangevuld met de maand oktober. In die periode zijn zesduizend MKB-ondernemers ondervraagd door het Nipo. Minder dan de helft van de ondernemers (47 procent) verwacht dat de omzet zal stijgen. Voor de aanslagen dachten zes op de tien ondernemers een omzetstijging te kunnen halen. Sinds juni hebben zij hun prognoses neerwaarts bijgesteld. Zij verwachten minder omzet, minder winst en minder orders.

De dalende banengroei komt overeen met de verwachtingen die het Centraal Planbureau (CPB) vorige week naar buiten bracht. Dit jaar zou de werkgelegenheid volgens het CPB nog met 1,75 procent groeien, volgend jaar resteert nog een groei van 0,5 procent. De werkloosheid loopt volgend jaar met 55.000 personen op tot 290.000 personen. Dat is voor het eerst sinds 1994.

De Boer noemt de huidige situatie ,,niet dramatisch, wel zorgwekkend''. MKB Nederland constateert dat de investeringbereidheid sterk aan het afnemen is. Als er minder wordt geïnvesteerd, dan neemt de kans op groei af. Dat kan de concurrentiepostitie in de toekomst verlechteren. Het CPB verwacht dat de investeringen volgend jaar met 0,25 procent zullen dalen.

De eerste drie kwartalen van 2001 bedroeg de banengroei 60.000, voor heel 2002 wordt een toename verwacht van 50.000. De werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf groeide de afgelopen jaren gemiddeld twee keer zoveel.