Aardappelteelt

In het artikel `Actie tegen gif bij aardappelteelt' (NRC Handelsblad 10 oktober) staat dat twee milieuorganisaties actie voeren tegen bestrijdingsmiddelen bij de teelt van frites-aardappelen. Supermarkten zouden Bintjes al afgezworen hebben.

Bij alle voor de teelt in Nederland geschikte aardappelrassen moeten bestrijdingsmiddelen worden toegepast tegen ziekten en plagen, dus niet alleen bij Bintjes. Het is onjuist om het woord gif te gebruiken; het betreft een chemische behandeling tegen plantenziekten. Er zijn nooit giftige stoffen als gevolg van deze bestrijding in de geoogste aardappelen aangetroffen.

Gentechnologie biedt de meeste kans voor oplossingen in de richting van natuurlijke resistentie van gewassen tegen ziekten en plagen, maar daar zijn milieuorganisaties ook tegen.

De twee milieuorganisaties zeggen in genoemd artikel dat supermarkten het Bintje al afgezworen hebben. Dit geldt voor Albert Heijn en niet voor veel andere supermarkten.

    • T.P.M. de Wit