Aangepaste huizen voor ouderen

De komende tien jaar moeten er jaarlijks 5.000 aangepaste woningen voor 65-plussers worden gebouwd. In die huizen kunnen ze zelfstandig blijven wonen. Daarnaast vergt de vergrijzing dat de huidige verzorgings- en verpleeghuizen blijven bestaan. Dat schrijft het College Bouw Ziekenhuizen in een advies aan staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn). Volgens het college blijken bejaarden maar ook gehandicapten steeds vaker in staat zelfstandig te blijven wonen, als ze maar verzekerd zijn van aangepaste hulp. De bewoners moeten dan wel, anders dan in verzorgingshuizen, zelf de woonkosten voor hun rekening nemen. Het bouwcollege wil dat de wetgeving snel wordt vereenvoudigd om dit mogelijk te maken.