`Positie personeel gevangenis moet snel beter'

De ambtenarenbond ABVAKABO FNV is ontevreden over de maatregelen die minister Korthals (Justitie) wil nemen om de positie van het gevangenispersoneel te verbeteren. Het duurt allemaal veel te lang, vindt de bond. Korthals wil, zo zei hij vrijdag, meer gevangenispersoneel, geen overvolle gevangenissen meer, en het personeel betere mogelijkheden bieden voor opleiding en loopbaanontwikkeling. Misschien moet er zelfs een eigen CAO komen voor gevangenispersoneel. Hij trekt daar 50 miljoen gulden voor uit. Het personeel kan volgens Landelijk bestuurder E. Merlijn van ABVAKABO FNV niet wachten tot januari volgend jaar. Zo moet er nu een oplossing komen voor het hoge ziekteverzuim onder het gevangenispersoneel.