Politie krijgt forse kritiek van Kamer

De Tweede Kamer heeft forse kritiek op het functioneren van de politie. Ondanks miljoeneninvesteringen in de afgelopen jaren is het politiewerk kwalitatief nauwelijks verbeterd. Bereikbaarheid en beschikbaarheid laten te wensen over, aangiftes blijven in grote getallen onafgehandeld op de plank liggen en bij het opstellen van automatiseringsprogramma's werken politieregio's langs elkaar heen, waardoor onderlinge communicatie tussen de regio's vaak niet mogelijk is.

Dat bleek vanochtend tijdens een debat over de politiebegroting 2002. Woordvoerder Kuijper van de PvdA stelde ook het integriteitgehalte van de politie aan de kaak. Hij wilde van minister De Vries van Binnenlandse zaken weten welke maatregelen hij heeft genomen om te voorkomen dat vertrouwelijke recherche-informatie naar criminelen lekt.

Minister Korthals (Justitie) liet de Kamer onlangs weten dat onder Amsterdamse agenten het aantal lekken richting criminelen de afgelopen jaren is toegenomen. Alleen al vorig jaar liepen er dertien onderzoeken naar dit soort lekken, over de afgelopen vijf jaar waren dat er 48.

Volgens VVD-woordvoerder Nicolaï is het ,,uitgeholde gezag van de politie op straat'' nog onvoldoende herwonnen. Het nu gevoerde little tolerance beleid moet volgens Nicolaï nog consequenter worden gehandhaafd. Het CDA wil extra investeringen in het rechercheapparaat dat volgens woordvoerder Rietkerk de afgelopen jaren ,,onvoldoende is gewaardeerd en versterkt''.

Rietkerk wil tien miljoen gulden extra investeren in capaciteitsuitbreiding. D66-woordvoerder Scheltema wil maatregelen om de grote uitstroom van agenten tegen te gaan, zeker waar het de korpsen van de grote steden betreft. De verlofstop voor alle agenten van half december tot eind januari in verband met de invoering van de euro zal volgens haar het stuwmeer aan verlofdagen onaanvaardbaar doen stijgen.