Ontslagen in Arnhem door MKZ

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem moet medewerkers ontslaan omdat de bezoekerscijfers deze zomer zwaar zijn tegengevallen, onder meer door de mond- en klauwzeercrisis. In plaats van de gehoopte 375.000 kwamen er nog geen 300.000 mensen.

Volgens directeur J. Vaessen zijn twaalf van de 110 arbeidsplaatsen in het museum in het geding. Behalve de MKZ-crisis spelen de grote concurrentie op de vrijetijdsmarkt en het stagnerend museumbezoek het Openluchtmuseum parten, aldus Vaessen. Er is een structurele bezuiniging van 1,4 miljoen gulden nodig. De directie heeft met de vakbonden een sociaal plan voor de gedwongen ontslagen opgesteld. De OR buigt zich de komende weken over het nieuwe beleidsplan en de nieuwe begroting.