Lagere eisen door tekort aan rechters

Door personeelstekort bij de Groninger rechtbank hoort een aantal verdachten de komende maanden een lagere straf tegen zich eisen dan de bedoeling was. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten.

De verdachten verschijnen niet voor drie rechters (meervoudige kamer) maar voor één politierechter. De politierechter kan een gevangenisstraf opleggen van maximaal zes maanden.

Het OM wil hiermee de meervoudige kamer van de rechtbank meer tijd geven voor de zwaardere strafzaken. Het OM hield de afgelopen weken vijftig strafzaken tegen het licht die op de grens liggen tussen de meervoudige kamer van de rechtbank en de politierechter. Daarvan zijn acht zaken overgeheveld van de meervoudige kamer naar de politierechter.

Een woordvoerder van het OM in Groningen spreekt van ,,een noodgreep''. Strafzaken ,,op het grensgebied van zes, zeven maanden'' zijn de afgelopen weken nog eens ,,extra kritisch'' tegen het licht gehouden. Dat betekent dat een verdachte die vastzit en tegen wie oorspronkelijk ten minste zeven maanden zou zijn geëist voor de meervoudige kamer, nu een straf tegen zich kan horen eisen van maximaal zes maanden.

Tijdsdruk speelt de meervoudige kamer de laatste maanden in Groningen parten, onder meer door het groot aantal mensen in voorarrest. Hun zaken kunnen vaak niet in één keer behandeld worden, doordat er nog vele soorten reclasserings- en psychiatrische onderzoeken lopen. Daardoor staan veel zogeheten proforma-zittingen op de rol die zorgen voor grote vertraging.

Volgens het OM in Groningen betekent de ingreep niet dat verdachten per definitie een lagere straf krijgen. ,,De rechter bepaalt de strafmaat. Als de politierechter de eis te laag vindt, kan hij of zij de zaak terugverwijzen naar de meervoudige kamer.'' Desalniettemin had het OM de maatregel liever niet genomen. ,,Het is kiezen uit twee kwaden'', aldus de woordvoerder in Groningen. ,,Of je pleegt deze noodgreep of je loopt het risico dat verdachten helemaal niet meer kunnen voorkomen, omdat zaken worden aangehouden en er geen tijd is voor proformazittingen.''

Een woordvoerder van het OM in Den Haag zegt dat ook bij andere parketten in het land ,,incidenteel'' een extra schifting wordt gemaakt tussen zaken voor de politierechter en meervoudige kamer.