`Koran bevat boodschap voor de hele mensheid'

Niet alle Pakistaanse fundamentalisten gaan de straat op om tegen Amerika ten strijde te trekken. Ex-generaal Abbasi bidt thuis voor een echte islamitische staat.

Zaheer-ul-Islam Abbasi laat even op zich wachten. Hij is naar de naburige moskee. Tijdens het gesprek verontschuldigt hij zich opnieuw als hij zich voor twintig minuten terugtrekt om te bidden.

De ex-generaal is een zeer gelovig man. Zozeer dat hij in 1995 zijn 35-jarige militaire carrière abrupt zag afgebroken om in de gevangenis te verdwijnen. Hij werd veroordeeld tot 7,5 jaar celstraf wegens pogingen de geesten van de manschappen rijp te maken voor een islamitische revolutie in zijn land. Na vier jaar werd hij vrijgelaten en sindsdien slijt de 60-jarige Abbasi zijn dagen in een gehuurde villa in een residentiële wijk van Rawalpindi.

,,De profeet Mohammed vluchtte naar Medina om van daaruit het woord van God verder te verkondigen. Ik volg dezelfde methode, met Gods wil. Uiteindelijk zal het woord van God overwinnen'', zegt hij. ,,Ik heb alles opgeofferd. Mijn reputatie, mijn rang, mijn pensioen, mijn huis. Maar ik ben een zeer gelukkig man. Ik zoek geen hoge positie. Het enige waarvoor ik me inzet, is een islamitische welvaartsstaat waarin mensen niet worden uitgebuit, waar rechtvaardigheid heerst en wordt gezorgd voor weduwen, kinderen, ouderen.''

In naam is Pakistan tegenwoordig een islamitische staat. Dat is vastgelegd in de grondwet. Maar in de praktijk worden de islamitische wetten niet toegepast, zegt Abbasi.

Zelfs de militair leider Zia ul-Haq, die in de jaren tachtig met steun van de Verenigde Staten de islamitische kaart speelde tijdens de oorlog van de mujahedeen in Afghanistan tegen de Sovjet-bezetters, heeft de ,,ware betekenis'' van de islam nooit begrepen. Ook hij was het product van het seculiere onderwijssysteem dat tot op de dag van vandaag de politieke en economische elite in Pakistan vormt, zegt Abbasi. Goed opgeleid, maar niet in islamitische zin. ,,Zij die wel hebben gestudeerd op de madrassa's (de particuliere koranscholen) dringen niet door tot de hoofdstroom, zij hebben geen leidinggevende functies bij de overheid.''

,,U bent vrij om naar uw tempel, uw moskee, of welke bidplaats dan ook te gaan. Tot welke religie u behoort, daar heeft de staat niets mee te maken'', sprak Mohammed Ali Jinnah, de stichter van Pakistan, in de onafhankelijkheidsrede in 1947. Jinnah wilde een Pakistaanse staat naar voorbeeld van Atatürks Turkije.

Maar zo'n scheiding tussen staat en religie past niet in de islam, legt Abbasi uit. De islam is ,,a way of life'' met gedragsregels voor persoonlijke geloofsuitoefening én voor ordening van de staat. Die twee elementen kun je niet van elkaar loskoppelen.

,,De christelijke wereld heeft de rennaissance en de reformatie meegemaakt. Er is een scheiding gekomen tussen staat en kerk, omdat de kerkelijke leiders er een zooitje van hadden gemaakt en zichzelf verrijkten. In de bijbel staan geen richtlijnen hoe een staat moet worden geleid, maar dat probleem hebben we niet in de koran. Christus is voor ons een van de profeten van God. Anders dan de bijbel bevat de koran de oorspronkelijke woorden van God, zoals door Hem doorgegeven aan Mohammed, vrede zij met hem. De koran bevat een allesomvattende boodschap, niet alleen voor moslims maar voor de gehele mensheid. Die boodschap schrijft voor hoe je moet leven als individu en als gemeenschap op deze planeet. Het omvat alle aspecten van het leven, inclusief de economische ordening, de rechtspraak en het onderwijs.''

De islamitische staat die Abassi nastreeft, is ,,werkelijk onafhankelijk'' en niet langer onderworpen aan ,,de economische en intellectuele slavernij van de Verenigde Staten''. De islamitische rechtspraak wordt toepast. Vrouwen hebben alle mogelijkheden om te studeren en buitenshuis te werken. De omgang tussen mannen en vrouwen is gebonden aan de regels van de koran. En de staat wordt bestuurd, zoals in de koran wordt voorgeschreven. Een shura van vooraanstaande geestelijken kiest uit haar midden een kalief, een onbaatzuchtig leider aan wie het oppergezag wordt toevertrouwd. Er is ruimte voor politieke discussie maar binnen de grenzen van de islamitische partij.

Islam predikt ,,vrede'', doceert de ex-generaal. Maar niet zoals het begrip in het Westen wordt uitgelegd. ,,Als ik praat over `vrede' heb ik het over het leven in totale harmonie met de wil van onze Schepper. Dat betekent volledige onderwerping aan de wil van God, de Almachtige. Alleen dan ook kun je in harmonie met jezelf leven. Maar de mensheid van vandaag leeft niet in harmonie met de Schepper en daarom ook niet in harmonie met zichzelf. Daarom maken we nu een tijd van conflicten mee.''

Abbasi gelooft niet dat Osama bin Laden de dader was van de terreuraanslagen in de VS. ,,De islam staat niet toe onschuldige mensen te doden, zelfs niet in tijden van oorlog''. Nee, vermoedt hij, de aanslagen waren een joods complot om moslims in een kwaad daglicht te stellen. ,,De joden controleren de economie en politiek in de VS. Ze willen de hele wereld beheersen. Dat weet iedereen'', zegt hij. ,,Hoe kun je van joden houden als je ziet wat ze in Palestina aanrichten?''

Met dezelfde boodschap gaan fundamentalistische organisaties als Jamaat-e-Islami en Jamiat Ulema Islam de straat als ze steun betuigen aan de Talibaan en ageren tegen de Amerikaanse agressie. Maar de fundamentalistische beweging is ook versnipperd en opgesplitst in talloze facties. Achter de schermen poogt Abbasi de verschillende mullahs om de tafel te krijgen om één sterk islamitisch front te vormen. Als die strategie niet lukt, wil hij zich rechtstreeks tot de massa's wenden, en een islamitische golf ontketenen die niet te stoppen zal zijn. Net zoals in Iran gebeurde, zal een islamitische volksrevolutie op den duur onontkoombaar zijn, zegt Abbasi. Afgelopen voorjaar heeft hij alvast Hezobollaha opgericht, de Partij van God.

,,Ik streef er niet naar zelf kalief te worden. Mijn enige ambitie is de gelovigen te organiseren. Ik heb geduld. Als het mij niet lukt, zullen anderen na mij komen.''

    • Wim Brummelman