`Kerk moet ouders troosten'

Bisschop Muskens van Breda wil dat de Nederlandse bisschoppen met een gezamenlijke verklaring komen over dode ongedoopte kinderen. Die verklaring moet pastorale troost bieden aan de ouders van deze kinderen die tot de jaren zestig zonder kerkelijke begrafenis in ongewijde aarde begraven werden, zei Muskens gisteren in het RKK/KRO-programma Kruispunt.

Muskens onthulde gisteren ook een monument voor dode ongedoopte kinderen in Oosterhout. De rooms-katholieke kerk erkende daarmee dat haar beleid met betrekking tot dode ongedoopte kinderen veel leed heeft berokkend. ,,We kunnen daarmee zeggen: het is jammer dat het zo is gegaan'', aldus Muskens.

Hij benadrukte dat de verklaring noch het monument een impliciete veroordeling zijn van de kerkelijke leiders die de ongedoopten tot een aantal decennia geleden ,,achter de tuin van het kerkhof'' ter aarde bestelden. ,,Zij handelden volgens de opvattingen van toen'', aldus Muskens.

Muskens pleitte ervoor dat de bisschoppen zich ook herbezinnen op het beleid over zelfdoding. Net zoals ongedoopten krijgen zelfmoordenaars geen plekje in gewijde grond.

Ongedoopte dode kinderen van wie de ouders de bedoeling hadden hen te laten dopen, krijgen tegenwoordig wel een kerkelijke uitvaart.