Heilige schrift op omslag kwetst

Een aantal krantenbezorgers met een islamitische achtergrond weigerde het magazine M te bezorgen omdat er een afbeelding op stond van de koran. Moeten de media rekening houden met religieuze gevoelens?

Volgens woordvoerder C. Keskin van de Islamitische Raad Nederland (IRN) hebben enkele islamitische bezorgers van NRC Handelsblad die dit weekeinde weigerden het magazine M te bezorgen omdat er een afbeelding van de koran op de omslag stond ,,vanuit hun geloof terecht hebben gehandeld''. ,,Zo'n magazine, met de koran op de cover, wordt later weggegooid. En dat mag niet.''

Ook voorzitter A. Maddoe van de Nederlandse Moslimraad (NMR) kan ,,er begrip voor hebben''. ,,Het is verplicht om behoedzaam en met respect om te gaan met koranteksten en het magazine komt net als de meeste andere kranten op de vuilnisbelt terecht.'' Volgens Maddoe is NRC Handelsblad ,,onwetend'' geweest. ,,Als de krant op de hoogte was geweest van de gedachten van moslims ten opzichte van de koran, dan zou NRC onze heilige schrift niet op de voorpagina van M hebben geplaatst'', veronderstelt hij.

Is dat zo? Laura Starink, chef van M betwijfelt of de koran echt niet mag worden afgebeeld. ,,Maar al ligt dat gevoelig, dan zie ik nog niet in waarom wij dit cultuurgoed niet zouden mogen afbeelden. Je wilt natuurlijk niet opzettelijk iemand kwetsen, maar als je je met dit soort zaken gaat bezighouden is het einde zoek.'' Volgens hoofdredacteur Folkert Jensma van NRC Handelsblad is het onmogelijk ,,een krant te maken die niet kwetst''. Volgens Jensma houdt de NRC-redactie niet structureel rekening met religieuze gevoelens in de samenleving. ,,Dat bekijk je van geval tot geval.''

Starink benadrukt dat de afbeelding van de koran ,,overduidelijk niet bedoeld om te provoceren. Als we het beeld nu bewerkt hadden, maar dat was niet het geval''.

Het dagblad Trouw probeert de eigen (christelijke) achterban wel te ontzien. Hoofdredacteur Frits van Exter. ,,Wij hebben een aantal fatsoensnormen vastgesteld. We vermijden vloeken. We maken de krant in vrijheid, maar we weten wel voor wie we hem maken.'' Van Exter kan zich voorstellen dat als het afdrukken van de bijbel door veel lezers als godslasterlijk zou worden ervaren, de krant er van zou afzien. En dat geldt dus ook voor de koran? ,,Als veel van onze lezers daar problemen mee zouden hebben wel.''

Volgens C. Keskin had NRC Handelsblad kunnen leren van het Duitse blad Der Spiegel, dat nog niet zo lang geleden een soort namaakfoto van de profeet Mohammed op de voorkant plaatste. Dat leidde tot heel felle reacties en uitgebreide excuses van de directie van Der Spiegel. Mohammed en de koran op de cover, in beide gevallen is het volgens ons niet toegestaan.''

Hans Verploeg van de journalistenvakbond NVJ sluit niet uit dat het afbeelden van de koran ooit wel tot de te vermijden gevoeligheden in de Nederlandse journalistiek zal gaan behoren. ,,Met andere – ook vaak religieuze– gevoeligheden wordt nu ook rekening gehouden. De meeste kranten vermijden het gebruik van vloeken of publiceren die alleen in citaten. Maar de beslissing of iets al dan niet wordt vermeden, moet door de redactie worden genomen en door niemand anders.''