Bingo!

Het is een storm in een glas water, bezweren buurtbewoners. Ze willen dat de rust spoedig terugkeert in Velve-Lindenhof, een Enschedese volksbuurt. Vijf jaar geleden werd de buurt beroemd door rellen tijdens illegale autoraces op een parkeerterrein. Nu gaat het om getreiter van buurtbewoners en hun kinderen waaronder beheerders van speeltuin Het Lindenhof zeggen te lijden.

Om te beginnen maken enkele kinderen er een gewoonte van om leeftijdgenoten die niet in de onmiddellijke omgeving wonen de toegang tot de vervallen tuin te ontzeggen. En wie niet luistert kan een stomp krijgen. Ook verzieken deze lieverdjes de activiteiten in het buurthuis naast de speeltuin, aldus een overkoepelende stichting die de 19 speeltuinen in de stad beheert. Ze lopen over de tafels, slaan taal uit die het bestuur niet durft te herhalen, bonken tegen ramen en trekken ventielen uit fietsbanden. En als je er wat van zegt of ze de deur uitduwt als ze een postzegelbeurs verstoren, dan komen hun ouders verhaal halen, omdat je niet aan hun kinderen mag komen.

De spreekwoordelijke druppel was dat onlangs een paar vaders met een slokje op de bingo voor bejaarden verstoorden door cijfers om te roepen die niet waren gevallen en `Bingo!' te schreeuwen terwijl ze niet meededen, en later ook bij een buurtvergadering aandacht eisten met zware kritiek en scheldpartijen. Het bestuur van Het Lindenhof trad af, de activiteiten zijn opgeschort.

De buurt is nu boos, vooral omdat de dansavonden worden gemist. Een interim-bestuur probeert met een paar goede afspraken de zaak weer open te gooien. Het zou met die zogenaamde terreur echt wel meevallen. De beheerders moeten gewoon wat meer gezag uitstralen en jovialer met kinderen omgaan. Ze zijn ook boos over een geldkwestie. Drie moeders hadden een jaar geleden besloten om voor de dansavonden een rijksdaalder entree te vragen om met de opbrengst iets voor de kinderen te doen. Maar na twintig avonden zat er 900 gulden minder in kas dan ze hadden verwacht. De bestuurders hebben een paar keer uitgelegd dat alleen door een fout van een inmiddels verdwenen beheerder de indruk kan zijn ontstaan dat het dansgeld uitsluitend voor de kinderen bestemd zou zijn. Dat niet iedere bezoeker heeft betaald en dat er onkosten waren, zoals voor blokjes kaas en worst en gratis frikadellen en bitterballen. De bewoners hechten aan die uitleg weinig waarde, ook niet nadat het tekort was aangevuld en de kinderen alsnog een dagje uit konden, naar avonturenpark Hellendoorn.

De overkoepelende stichting vergadert vanavond over de vraag of het buurthuis alsjeblieft weer kan doorgaan onder een interim-bestuur. Misschien wordt het verzoek ingewilligd. Maar het liefste zou de stichting pas weer beginnen als er in deze, hoe zal men het zeggen, moeilijke buurt, een bewonersondersteuner, een jongerenwerker en een activiteitenbegeleider zijn aangesteld.

    • Arjen Schreuder