Bestuur van het Holland Festival weg

Het bestuur van het Holland Festival is dit weekeinde afgetreden, omdat het vindt dat staatssecretaris F. van der Ploeg (Cultuur) geen duidelijkheid geeft over de financiële toekomst van het festival. Volhardt Van der Ploeg in deze houding, zo zegt het bestuur, dan zal er volgend jaar geen Holland Festival zijn.

Het conflict met Van der Ploeg gaat over de hoogte van de subsidie en de onzekerheid die over de subsidiëring bestaat. Van der Ploeg wil de subsidie van 4 miljoen jaar per jaar handhaven, terwijl het festivalbestuur een verhoging naar 5,8 miljoen verlangt. Van der Ploeg wil dat het bestuur eerst nieuwe plannen inlevert. Het bestuur vraagt eerst een harde financiële toezegging.

Bestuursvoorzitter H.D. Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State: ,,Na twee jaar vruchteloos overleggen is dit voor ons de enige weg die overblijft. Aanblijven zou ongeloofwaardig zijn. We zijn niet in staat het festival nog langer met lijmpot en plakband bijeen te houden. Het is nu ja of nee.'' Door af te treden hoopt het bestuur het ministerie van Cultuur en de Tweede Kamer van de ernst van het conflict te overtuigen. Hiermee wordt de druk opgevoerd om alsnog met financiële toezeggingen te komen, opdat het Holland Festival kan worden ,,gered''. Bestuurslid S.J. Noorda, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam: ,,Hopelijk werkt dit als shocktherapie.'' Een driekoppig rompbestuur, onder leiding van Noorda, blijft aan tot 24 juni om de belangen van de stichting en haar werknemers te behartigen.

In een brief aan Van der Ploeg zegt Tjeenk Willink dat de rijksoverheid geen vertrouwen aan het festival wil geven. Ook schrijft hij dat Van der Ploeg niets begrijpt ,,van de financiële eisen die een internationaal georiënteerd festival stelt en van de middellange termijnplanning die daarvoor nodig is.'' Volgens de brief moest de leiding ,,de laatste jaren met te weinig middelen waarover in een te laat stadium zekerheid ontstond steeds opnieuw improviseren.''

Van der Ploeg, die op werkbezoek in Indonesië is, laat weten zich eerst te willen beraden. Een woordvoerder van Van der Ploeg zegt: ,,We waren nog volop in gesprek met het festivalbestuur. Jammer dat het op deze manier wordt afgebroken. Van der Ploeg heeft duidelijk gesteld: het is niet zijn bedoeling het festival om zeep te helpen. Maar eerst geld geven en dan pas plannen maken, zoals het bestuur wil, kan niet.''

Het aftreden van het bestuur van het Holland Festival is de grootste crisis tot nu toe in het slepende conflict tussen Van der Ploeg en de festivalleiding. Van der Ploeg wil dat de opgetelde subsidies van het rijk en de gemeente Amsterdam op hetzelfde peil blijven, van 4 miljoen gulden per jaar. Het bestuur noemt dit echter een ,,verhoging van de verlaging'' en wil een verhoging naar 5,8 miljoen, oplopend tot 10 miljoen na 2004, conform het advies van de commissie-Sorgdrager aan de staatssecretaris.

Bovendien voelt het bestuur zich door Van der Ploeg aan het lijntje gehouden. Elf maanden na het ingaan van de Cultuurnota-periode 2001-2004 en een half jaar voor het volgende festival, bestaat er nog altijd onzekerheid over de financiering. Het bestuur vindt dat onacceptabel voor een festival dat werkt met minstens twee jaar voorbereidingstijd. Van der Ploeg schreef vorige week in een brief aan het bestuur dat het hem spijt dat ,,de indruk is gewekt dat dat subsidiënten er op uit zouden zijn het Holland Festival om zeep te helpen.'' Hij schrijft dat hij wel degelijk geld heeft toegezegd, maar dat hij wacht op nieuwe beleidsplannen van het bestuur, met daarin de ,,gewenste heroverwegingen, zowel waar het betreft de inhoud van het festival als de leiding daarvan.'' Die weigert het bestuur te geven, omdat verdere toelichting op de al tweemaal ingediende plannen een herhaling van zetten zou zijn, en omdat er volgens het bestuur weinig nieuws valt te plannen zolang de financiering onzeker is.

festival pagina 9