Arabische leiders mikpunt Bin Laden

In een nieuwe videoboodschap heeft de Arabische terroristenleider Osama bin Laden in het bijzonder de Arabische leiders en de Verenigde Naties inclusief de ,,misdadiger'' Kofi Annan onder vuur genomen en de gelovigen opnieuw opgeroepen zijn strijd te steunen.

De boodschap, die zaterdag door de Arabische televisiezender Al-Jazira werd uitgezonden, was Bin Ladens tweede sinds de aan hem toegeschreven aanslagen in New York en Washington van 11 september. Het was niet duidelijk wanneer de beelden zijn opgenomen. Daarnaast hebben medewerkers die zich met Bin Laden in Afghanistan bevinden zich op videobanden tot de islamitische wereld gewend. Maar de toestroom van moslims naar Afghanistan is nog steeds niet groot, wat mogelijk heeft bijgedragen tot het uitgeven van deze nieuwe oproep.

,,Zij die onze tragedies vandaag voor een oplossing aan de Verenigde Naties voorleggen zijn schijnheiligen die God, zijn profeet en de gelovigen bedriegen'', aldus Bin Laden. ,,Zijn onze tragedies niet het werk van de Verenigde Naties? Wie gaf de resolutie uit voor de verdeling van Palestina in 1947 en leverde het land van de islam aan de joden uit? Het waren de Verenigde Naties in hun resolutie van 1947.''

Daaruit volgt dat Arabische leiders die met de VN samenwerken ,,ongelovigen zijn in de ogen van de boodschap van Mohammed''. ,,Wij hebben geleden wegens die Verenigde Naties, dus geen moslim mag onder enige omstandigheid zich ertoe wenden. De Verenigde Naties zijn een werktuig van misdadigers. Wij worden iedere dag afgeslacht, en zij roeren zich niet.''

De Arabische leiders verwijt Bin Laden voorts dat ze hun onderdanen verhinderen hun broeders te steunen. Zij zijn ,,schijnheiligen, die de ongelovigen verdedigen. Zij zweren samen met de ongelovigen om de [islamitische] natie te verdoven en haar af te houden van haar plicht om een heilige strijd te voeren.'' En niet alleen vandaag in Afghanistan, maar ook ,,in Palestina, Irak, Soedan, Somalië, Kashmir en de Filippijnen''.

Het was bepaald niet de eerste keer dat Bin Laden de Arabische leiders als schijnheiligen onder vuur nam. Volgens zijn extremistische idee van de islam zijn leiders die zich als moslims voordoen maar in feite de islamitische wet met voeten treden – en bovendien door het Westen worden gesteund – schijnheiligen. Dat is een categorie die voor hem bijna nog erger is dan die van de echte ongelovigen. De VN zijn als seculiere organisatie met internationale pretenties eveneens uit den boze.

Arabische vertegenwoordigers en de Al-Azhar, de meest gezaghebbende religieuze autoriteit in de sunnitisch-islamitische wereld, veroordeelden gisteren Bin Ladens uitspraken, met name diens verwijzing naar een heilige strijd en een godsdienstoorlog.

De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Ahmed Maher, ontkende niet dat er een oorlog is, maar dan een ,,tussen Bin Laden en de wereld''.