Ander adoptiebeleid Foster Parents Plan

Hulporganisatie Foster Parents Plan (FPP) gaat een ander beleid voeren. Zo kunnen donateurs in de toekomst geld geven aan projecten zonder een kind te adopteren. Ook krijgt de organisatie met ingang van volgend jaar een andere naam: Plan.

Volgens woordvoerster M. van 't Hek worden de directie en het bestuur vernieuwd en komt er een nieuw logo. De donateurs zullen de veranderingen merken aan een nieuwe vorm van voorlichting. Het is nog niet zeker hoe het nieuwe beleid precies wordt ingevuld. ,,Daar is begin volgend jaar waarschijnlijk meer duidelijkheid over'', aldus Van 't Hek.

FPP kwam eerder dit jaar negatief in het nieuws in verband met bestedingen van donateursgeld op Haïti. De onderzoekscommissie-De Boer concludeerde dat de organisatie jarenlang een rooskleuriger beeld heeft geschetst van de resultaten van het project op Haïti. Ze constateerde dat van elke gulden die FPP wereldwijd besteedt vijftig cent ten goede komt aan hulpprojecten.

FPP behoort tot de medefinancieringsorganisaties (mfo's) die samen jaarlijks over 10 procent van het ontwikkelingsbudget beschikken. Naar aanleiding van alle problemen rond Foster Parents wil minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) de komende tijd elk kwartaal op de hoogte worden gehouden van de verbeteringen, aldus Van 't Hek.

De vernieuwingen bij de organisatie hebben volgens haar niets te maken met de negatieve publiciteit. ,,We zijn al drie jaar met een nieuwe naam bezig. Buiten Nederland heet de organisatie nu Plan International. We willen toe naar één naam.'' De hulporganisatie heeft de afgelopen maanden te kampen met een verlies aan donateurs. Na het verschijnen van het rapport-De Boer zegden 13.000 mensen hun lidmaatschap op. FPP telt nu 273.000 leden.