`Zebrapad' voor mens en dier

Staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) heeft gisteren in de Ooijpolder nabij Nijmegen een dijkovergang geopend die zowel wandelaars als kuddes wilde paarden en runderen in staat stelt van het ene natuurgebied naar het andere te lopen. Er zijn twee veeroosters in de openbare weg op de dijk aangelegd waartussen de Kosniks (Pools voor `klein paard') en de Galloway-runderen kunnen lopen van het vijftig hectare grote buitendijkse gebied naar het honderdvijftig hectare grote natuurgebied binnendijks.

Als voordeel van de verbindingszone noemt boswachter Harry Woesthuis van Staatsbosbeheer dat de kuddes het hele jaar door een omvangrijk gebied begrazen, waardoor daar een grote ecologische variatie ontstaat. Doordat er minder intensief wordt begraasd, krijgen de planten meer ruimte om te groeien en bloeien en dat leidt weer tot meer insecten.

Er staan nu vijftien Koniks en 35 Galloways in de Ooijpolder. Over een aantal jaren moeten dat er van elke soort zestig worden. Om confrontaties met grazers op de dijk te voorkomen, wordt recreanten voorgehouden de dieren niet te voederen en afstand te bewaren. Bovendien moeten fietsers en skeelers, tot tevredenheid van omwonenden, hun snelheid ter hoogte van de oversteekplaats matigen.