W.A.M. van Schendel en C.J.J. van Maanen

Ir. W.A.M. van Schendel en mr. C.J.J. van Maanen worden voorgedragen voor benoeming tot raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Mr. Van Schendel (51) was van 1983 tot 1988 rechter bij de rechtbank in Rotterdam. In 1988 volgde zijn benoeming tot raadsheer bij het gerechtshof te Amsterdam. Sinds 1997 is hij daar vice-president.

Mr. Van Maanen (55) werd in 1982 benoemd tot rechter bij de rechtbank te Amsterdam. Van 1987 tot 1992 was hij raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam. Mr. Van Maanen is thans vice-president van de rechtbank te Haarlem.