`Vergoeding bij vertraging moet hoger'

De Consumentenbond, ANWB en Rover zijn uit hun periodieke overleg met het openbaar vervoer gestapt. Ze willen dat er een ruimere vergoeding komt bij vertragingen en uitgevallen treinen en bussen.

Dat hebben de drie organisaties gisteren bekendgemaakt. Zij menen dat een artikel uit het Burgerlijk Wetboek moet worden geschrapt, waarin staat dat vervoerders niet aansprakelijk zijn voor vertragingen of afwijkingen in de dienstregeling. NS, overige spoorbedrijven en het stads- en streekvervoer voelen daar niets voor.

NS voerde eerder dit jaar wel een schadevergoeding in bij vertragingen van meer dan dertig minuten. In dat geval wordt de helft van een enkele reis, een kwart van een retour of een vijfhonderdste van een jaarkaart vergoed. Daarnaast moest NS een boete van ruim 25 miljoen gulden betalen aan het rijk voor het niet nakomen van het prestatiecontract. Volgens dat contract moet ten minste 88 procent van de treinen op tijd vertrekken en aankomen. Op dit moment is dat ongeveer 80 procent.

De boete aan het rijk is volgens Ewald van Kouwen van de Consumentenbond ,,niet meer dan een financiële prikkel'' tot beter presteren, waar de klant ,,niks van terugziet''. De schadevergoeding bij vertragingen van ruim dertig minuten vinden de drie consumentenorganisaties ,,veel te weinig''. Van Kouwen: ,,Iemand die elke dag 25 minuten vertraging oploopt, ziet nooit een cent.''

De consumentenorganisaties willen, aldus een verklaring, ,,dat ook een schadevergoeding wordt uitgekeerd bij meerdere korte vertragingen, bij een vermindering van het aanbod aan treinen en bij gevolgschade door vertragingen en uitgevallen treinen (bijvoorbeeld de kosten voor een taxi, een huurauto of een overnachting).''

Nu zij uit het overleg met de openbaarvervoerbedrijven zijn gestapt, wenden de consumentenorganisaties zich tot de politiek. Van Kouwen: ,,Wij gaan de Tweede Kamer vragen het Burgerlijk Wetboek aan te passen.''