Pensioenbaas harder tegen trage fondsen

Het aantal pensioenfondsen dat zijn financiële informatie te laat bij de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) inlevert en een boete krijgt, is dit jaar met 40 procent gestegen.

Dat blijkt uit cijfers in het relatieblad van de toezichthouder, PVK Kompas, en een toelichting van een woordvoerder van de toezichthouder.

Dit jaar hebben ongeveer 70 pensioenfondsen niet op tijd hun financiële gegevens over het jaar 2000 aan de toezichthouder toegezonden. De Pensioen- en Verzekeringskamer heeft hen boetes opgelegd van in totaal ongeveer een miljoen gulden, zo zegt een woordvoerder.

Pensioenfondsen moeten uiterlijk zes maanden na het aflopen van het boekjaar hun financiële gegevens, de zogeheten staten, inleveren bij de PVK. De toezichthouder heeft deze termijn twee jaar geleden met drie maanden vervroegd om sneller inzicht te hebben in de financiële positie van pensioenfondsen. Voor verzekeringsmaatschappijen gelden vergelijkbare plichten.

De stijging van het aantal te late inzenders is opmerkelijk gezien de ongekend grote turbulentie op de financiële markten van de afgelopen maanden, die bij een vooralsnog onbekend aantal fondsen tot dreigende of nijpende vermogenstekorten heeft geleid.

Rappe inzending van de jaarlijkse financiële informatie is cruciaal voor tijdige controle door de Pensioen- en Verzekeringskamer. De pensioenfondsen moeten tevens elk kwartaal hun beleggingen rapporteren. Samen beheren de bijna 980 Nederlandse pensioenfondsen ongeveer 1.000 miljard gulden aan pensioengeld.

Vorig jaar waren 49 pensioenfondsen te laat met het insturen van hun gegevens over het boekjaar 1999. Het betrof hoofdzakelijk pensioenfondsen die gelieerd zijn aan individuele ondernemingen. De 49 fondsen kregen toen samen een boete van 666.000 gulden.

In het blad van de Pensioen- en Verzekeringskamer geeft een relatiebeheerder concrete cijfers over de inzending van de financiële staten. Dit jaar was bijna 55 procent van de pensioenfondsen op tijd, tegenover 42 procent een jaar eerder. Eind augustus had ruim 90 procent van de fondsen de gegevens ingestuurd, terwijl een stuk of 40 uitstel hadden gekregen.

Het lijkt erop dat de kloof tussen de tijdige inzenders en de achterblijvers toeneemt. De woordvoerder van de Pensioen- en Verzekeringskamer ontkent dat. ,,Wij treden strenger op en leggen eerder dwangsommen op.''

De opbrengst van de boetes komt indirect de pensioenfondsen ten goede die hún cijfers wel tijdig inleveren, zo benadrukt de woordvoerder van de PVK.

De boetes vloeien in de begroting van de PVK en dat vertaalt zich in lagere jaarlijkse verplichte bijdrages van pensioenfondsen aan hun toezichthouder.

    • Menno Tamminga