`Mobimeter' in auto's vanaf 2004

Alle personenauto's, vrachtauto's en motorrijwielen moeten vanaf 2004 worden uitgerust met een speciaal apparaat dat het aantal gereden kilometers en de daaraan gerelateerde verschuldigde belasting aan kilometerheffing registreert. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil zo'n zogenoemde mobimeter samen met het bedrijfsleven ontwikkelen zodat ook andere diensten, zoals reisinformatie, betalen van parkeergeld en hulp bij pech erin verwerkt kunnen worden.

Dat blijkt uit het voortgangsrapport Betalen per Kilometer van minister Netelenbos (Verkeer) dat gisteren in de ministerraad werd besproken. Premier Kok zei na afloop dat het kabinet nog niet definitief besloten heeft over invoering van de kilometerheffing, maar dat het rapport wel `de richting van het denken' aangeeft. Eind dit jaar komt het kabinet met een wetsvoorstel. Tegelijkertijd wordt dan de motorrijtuigenbelasting afgeschaft en de aanschafbelasting op personenauto's en motorrijwielen met een kwart verlaagd. Ook verdwijnt de belasting voor zware vrachtwagens. De plannen moeten er volgens Kok toe leiden dat ,,het leed van de `weinigrijder' er in financiële zin minder door wordt''. De in te voeren kilometerheffing zal het totaal aan lasten voor de weggebruikers niet doen stijgen, het rijk wordt er financieel ook niet beter van. Maar wie veel rijdt gaat wel meer betalen. Het omslagpunt in kosten ligt volgens voorlopige berekeningen op 18.000 km per jaar voor een gemiddelde personenauto. De hoogte van de kilometerheffing is afhankelijk van gewicht, brandstof en het aantal gereden kilometers.