Midden-Oosten

Dr. A.E. Pijpers stelt dat om de oorlog tegen het terrorisme te winnen een vredesregeling tussen Israël en de Palestijnen urgenter is dan ooit (NRC Handelsblad, 19 oktober). Correct, maar dan wel met de aanvulling, dat die urgentie ook geldt voor akkoorden van Israël met Syrië en Libanon. Pijpers wil met de EU naast de VS aan tafel toekomstige vredesbesprekingen in een `evenwichtiger kader' plaatsen. De teneur van zijn artikel is echter eenzijdig.

Pijpers zegt dat Barak en Clinton in Camp David met `uitgewerkte regelingen' Arafat niet over de streep wisten te trekken. Robert Malley, die als speciale assistent van president Clinton voor Arabisch-Israëlische aangelegenheden in Camp David aanwezig was, stelde op 19 juli 2001 echter in deze krant in zijn artikel `Arafat deed in Camp David ongekend veel concessies' dat Arafat later ten onrechte de schuld van de mislukking kreeg.

Pijpers noemt niet éénmaal resolutie 242 van de Veiligheidsraad (over teruggave bezette gebieden en wederzijdse erkenning) van 1967. Op basis daarvan volgde later de vrede van Israël met Egypte. Likudleiders als Begin, Shamir en Sharon hadden `Erets(Groot)-Israël' als leidraad en wilden de andere veroverde gebieden niet afstaan. Pas na 1990 onder Arbeiderspartijleiders als Rabin, Peres en Barak werd op basis van 242 vooruitgang op weg naar vrede geboekt. Ook Arafat baseerde zich rechtmatig steeds op 242. Premier Sharon blokkeert elke vooruitgang. Hij houdt vast aan de `ondeelbaarheid' van Jeruzalem en het niet afstaan van de Golan en grote delen van de Westoever.

De EU moet Sharon uit die droom helpen en samen met de gematigde Arabische landen op spoedige uitvoering van resolutie 242 aandringen. Europese landen zouden dan bereid dienen te zijn eenheden te leveren voor tijdelijke plaatsing in de door Israël te verlaten bezette gebieden, behalve in die gebieden, die volgens het bijna-akkoord van Camp David mogelijk bij Israël zouden komen. De Arabieren zullen gaarne medewerking geven en Israël zal geen oorlog met de VN riskeren. Betrokken partijen kunnen dan samen met de VS en de EU hun eerdere besprekingen met vredesakkoorden afronden.

    • J.C. Mühren
    • Ex-Defensie-Attaché in het Midden-Oosten