L.H.J. Kokhuis

De ministerraad heeft besloten mr. L.H.J. Kokhuis voor te dragen als inspecteur-generaal werk en inkomen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, per 1 januari 2002. Kokhuis gaat leiding geven aan de nieuwe Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Kokhuis is sinds 1992 directeur-generaal volkshuisvesting van het ministerie van VROM.