Kattenpisstank in deel Zuid-Holland

Een penetrante, als kattenpislucht omschreven stank heeft vanaf donderdagavond ongeveer 1.400 klachten uit een groot deel van zuidelijk Zuid-Holland opgeleverd. De stank werd veroorzaakt door een lekkage van mercaptaan bij het bedrijf AtoFina in de Botlek. Een nacht eerder lekte 23 ton van de stof tertiar dodecylmercaptaan door een nog onbekende oorzaak uit de mercaptaanfabriek van AtoFina. Zeven ton liep de Nieuwe Maas in, de rest werd opgevangen in het rioolstelsel op het bedrijfsterrein. De mercaptaan die het water inliep, is naar zee verdwenen. Ook is de stof volgens AtoFina inmiddels uit het riool verdwenen. Daarmee verdween de pislucht.