Homeopathie

Homeopathische geneesmiddelen zijn vanaf 1 januari a.s. nog maar in zeer beperkte mate leverbaar (NRC Handelsblad, 18 oktober). Volgens een Europese richtlijn uit 1992 moeten alle geneesmiddelen geregistreerd worden. Dit biedt controle op de kwaliteit van de middelen en daar kan niemand tegen zijn. In 1995 heeft Nederland deze EU-richtlijn in zijn wetgeving geïmplementeerd. Voor homeopathische geneesmiddelen geldt een iets andere registratieprocedure dan voor reguliere middelen. Dat heeft voornamelijk te maken met de samenstelling, veiligheid en wetenschappelijke aantoonbaarheid van de werkzame bestanddelen. Begin 1999 kwam de overheid pas met de precieze opgave van de informatie die de registratiedossiers van de homeopathische zelfzorggeneesmiddelen moesten bevatten. Registratie is voor de homeopathische industrie een begrotelijke aangelegenheid. Vooralsnog is de keuze gemaakt om dus vooral van de economisch rendabele zelfhulpmiddelen registratiedossiers aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) te overhandigen. De categorie zgn. klassieke homeopathica, die met name door homeopathische artsen worden voorgeschreven, is bedrijfseconomisch gezien niet interessant en dreigt het kind van de rekening te worden. Het CBG heeft van de reeds ingediende dossiers zelfhulpmiddelen en klassieke homeopathica er slechts enkele kunnen registreren.

Blijkbaar hebben industrie en CBG `inwerktijd' nodig voor de registratie van deze bijzondere groep geneesmiddelen, waar voor alle duidelijkheid, de voorkeur van 40 procent van de bevolking naar uit gaat.

Waarom toch deze haast? Europa heeft bij de invoering van deze richtlijn geen termijn aangegeven. Nederland is inmiddels het verst gevorderd bij de registratie dus een naderende deadline kan het argument niet zijn. Voor reguliere geneesmiddelen heeft de industrie inmiddels zo'n tientallen jaren de gelegenheid gehad haar producten te registreren. De homeopathische geneeskunde, haar patiënten evenals de industrie zouden `beter' worden van een wat ruimere registratietermijn.

    • Christien Klein
    • Voorz. European Comittee Of Homeopathy
    • Ton Nicolai
    • Voorz. Artsenvereniging voor Homeopathie Vhan