Gas en licht

De energiegebruiker wordt niet geprikkeld tot het besparen van energie. Als hij zuiniger aandoet, ziet hij dat pas maanden of zelfs een jaar later op zijn rekening. De energiebedrijven middelden het gebruik over het hele jaar in een ruim naar boven afgerond maandbedrag, uit angst dat de burger financieel te onzelfstandig is om de hogere winterrekeningen te kunnen betalen. Wie de rekening wil begrijpen, moet inzicht hebben in de hogere kabbalistiek. Met de groeiende verbruikersbelastingen erbij lijkt alles alleen maar duurder te worden, wat de gebruiker ook doet. Energiebesparing lijkt zinloos. Er is een beter metersysteem nodig en een rekening waarop elke maand de werkelijk gemaakte kosten zichtbaar worden. De klant bespaart binnen een maand al geld met nieuwe woningisolatie en als de rekening te hoog wordt, doet hij het licht eerder uit. Maar willen de energiebedrijven wel minder leveren?

    • Maarten Huygen