Beleg mee met de S.T.E.

U moet niet denken dat de effectenhandel een smoezelige aangelegenheid is, zoals de wekelijkse automarkt van Utrecht. Arthur Docters van Leeuwen, de voorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, wil zich nadrukkelijk distantiëren van die beeldvorming. Daarom heeft de snelst groeiende toezichthoudende instantie van de Nederlandse financiële sector besloten dat de medewerkers vrij baan krijgen op de beurs. Zij moesten zich tot voor kort beperken tot beleggingsfondsen en staatsobligaties. Nu kunnen in beginsel alle aandelen, opties en termijncontracten worden verhandeld.

Daar zijn natuurlijk wel risico's aan verbonden. Maar wie de risico's mijdt, ziet ze ook niet meer. Tot dat inzicht is de voorzitter van de STE gekomen na een onderhoud met een bankier van Goldman Sachs.

Zakenbankiers kennen de risico's van het vak als geen ander. Sinds begin dit jaar liggen de analisten van effectenhuizen onder vuur van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De toezichthouder is in de VS een grootschalig onderzoek gestart naar de handelsposities van zakenbanken in relatie tot de beleggingsadviezen van hun analisten.

De geslechte handelsbarrière bij de STE betekent nog niet dat de medewerkers in elk aandeel kunnen handelen. Een aparte functionaris zal vooraf iedere transactie toetsen aan een lijst met aandelen waarin niet belegd mag worden. Kennelijk is er nog voldoende mankracht over ondanks de sterk uitdijende controletaken, de kernactiviteiten van de STE. De vraag is überhaupt wat er op de zwarte lijst staat. In hun optrekje aan de Amsterdamse bloemenmarkt concentreert zich meer voorkennis dan waar dan ook in Nederland. Daarmee wordt op een wel zeer groot grijs gebied geopereerd.

De analyse van de Goldman-bankier wordt dan ook niet door iedereen gedeeld. De STE, die door minister Zalm gedwongen wordt steeds nauwer samen te werken met De Nederlandsche Bank en de Pensioen- en Verzekeringskamer, verwijdert zich juist van de lijn die collega's volgen. Die verbieden hun werknemers te beleggen in ondernemingen waarop toezicht wordt gehouden. De regels bij DNB worden zelfs aangescherpt om de voorbeeldfunctie te onderstrepen.

Menig bestuurder dat onder toezicht staat van de STE zit in een strakker keurslijf als het om effectenhandel gaat dan het interne regime bij de toezichthouder. Dat knaagt des te meer omdat de sector de activiteiten van zijn toezichthouder financiert. Onvrijwillig. Roomser dan de paus handelen wordt dan welhaast een must voor de STE. Jezelf afzetten tegen de mores van de Utrechtse automarkt is dan wel erg gemakkelijk.

    • Jeroen Wester