Arkoun (2)

Het interview met de Algerijnse hoogleraar Mohammed Arkoun is eigenlijk verplichte lectuur voor iedereen in Nederland en daarbuiten, maar in het bijzonder voor politici, en voor alle mensen die binnen de diverse godsdiensten en religieuze stromingen verantwoordelijkheid dragen.

Zich verdiepen in de koran is voor moslims van wezenlijk belang voor hun geestelijke ontwikkeling en is een tegenwicht voor de, zeker op termijn, heilloze politisering van de islam. Maar is het ook voor aanhangers van andere godsdiensten niet van een even groot belang zich in de heilige boeken van andere religies te verdiepen? Het zet mij aan het denken. Misschien zou het vooral voor de christenen in het zo dominante, welvarende en zelfgenoegzame westen goed zijn ook de andere grote wereldgodsdiensten te bestuderen. In ieder geval zou hier in het onderwijs meer aandacht gegeven moeten worden aan andere religies en hun culturele achtergronden. De angst voor het onbekende zal dan verdwijnen en wederzijds begrip en vriendschap onder de mensen zullen toenemen.

In dit licht bezien is de beslissing om die leerstoel islam aan de universiteit van Amsterdam op te heffen wellicht niet zo verstandig geweest.

    • Ab Smits