Vermeend: werkgevers illegalen aanpakken

Minister Vermeend (Sociale Zaken, PvdA) laat onderzoeken of werkgevers die betrapt worden op het in dienst hebben van illegale werknemers verplicht kunnen worden zelf de kosten om deze mensen het land uit te zetten te betalen. Dat zei de minister gisteren tijdens de evaluatie van de zogeheten Koppelingswet, bedoeld om illegaal in Nederland verblijvenden geen aanspraak te laten maken op sociale voorzieningen.

Volgens Vermeend kan het aansprakelijk stellen van werkgevers een effectief middel zijn. ,,Ze nemen illegalen in dienst omdat die goedkoper zijn. We moeten ze dus aanpakken op hun financiële gewin.'' De minister wil verder niet betaalde sociale premies achteraf bij de werkgevers verhalen. ,,Dat betekent niet dat we van deze premies de werkzame illegalen gaan verzekeren'', meent Vermeend. ,,Deze mensen mogen hier niet werken. Ze mogen hier zelfs niet eens zijn. Laat staan dat ze een verzekering krijgen.''

De bewindsman beloofde elke vijf jaar onderzoek te laten verrichten naar het aantal illegalen die hier in Nederland werkzaam zijn. ,,De laatste getallen hierover zijn van een onderzoek dat een jaar oud is. Uit dit onderzoek blijkt dat illegalen 50.000 volledige banen vervullen.''

Om meer sofi-fraudeurs en andere illegale arbeiders op te pakken, gaat Vermeend controles zoals recent in het Westland, waar via malafide loonbedrijven een groot aantal illegalen bleken te werken intensiveren. Arbeidsinspectie en de vreemdelingendienst houden momenteel samen jaarlijks 3.000 acties, waarbij het afgelopen jaar 750 processen-verbaal werden opgesteld.

Kamerlid Kamp (VVD) beklaagde zich erover dat na de acties in het Westland van de 28 opgepakte illegalen er de volgende dag 27 weer op straat stonden. Zo haalt de opsporing van illegalen volgens hem niets uit.

Vermeend legde gisteren uit dat het cellentekort in de gevangenissen hier de oorzaak van was. ,,De opsporingsteams hadden niet verwacht dat er zoveel illegalen opgepakt zouden worden. Daardoor hadden ze te weinig cellen voor deze illegalen gereserveerd'', aldus de minister gisteren. Door betere coördinatie tussen de verschillende teams moet dat in de toekomst verhinderd worden, aldus Vermeend.