Van Gennep wil boek Fortuyn niet meer

Publicist Pim Fortuyn is weg bij uitgeverij Van Gennep. Na een jarenlang verblijf bij Bruna, waar van hem titels als Tegen de islamisering van onze cultuur, De derde revolutie, Babyboomers en Zielloos Europa verschenen, publiceerde Fortuyn begin dit jaar Droomkabinet bij het Amsterdamse Van Gennep. Die uitgeverij wil echter zijn komende boek niet hebben, sinds Fortuyn duidelijk maakte de politiek in te gaan. Inmiddels is hij de meest waarschijnlijke lijsttrekker van de partij Leefbaar Nederland voor de Tweede-Kamerverkiezingen van komend voorjaar.

Fortuyns nieuwe boek zou de balans opmaken van acht jaar paars bewind in Nederland, zegt uitgever Chris ten Kate van Van Gennep. ,,Maar nu hij echt de politiek in gaat, zal dat boek te veel op een verkiezingsprogramma van Leefbaar Nederland gaan lijken. Het is niet onze taak om partijprogramma's uit te geven.'' Daarnaast speelt volgens Ten Kate mee dat de progressieve traditie van Van Gennep – dat in de jaren zeventig floreerde door aan te sluiten bij de marxistische tijdgeest – zich maar moeilijk laat verenigen met Leefbaar Nederland.

De auteur zelf vermoedt dat het besluit van Van Gennep samenhangt met zijn opvattingen over onder meer het Nederlandse asielbeleid. Fortuyn verkondigde jarenlang dat Nederland `vol' is, een opvatting die hij onlangs op verzoek van Leefbaar Nederland nuanceerde tot `Nederland is te druk'. Ruzie met Van Gennep heeft hij niet, zegt Fortuyn. ,,Het is wel teleurstellend hoe het gelopen is. Ik was destijds al erg verbaasd dat Van Gennep me wilde hebben, maar we konden het goed met elkaar vinden.''

Fortuyns analyse van de twee paarse kabinetten verschijnt nu bij uitgeverij Karakter onder de titel Acht jaar wachtlijsten, evenals een herziene versie van Tegen de islamisering van onze cultuur, nu als De islamisering van onze cultuur.

    • Arjen Fortuin