Sterke toename eenoudergezinnen

Het aantal eenoudergezinnen is de afgelopen jaren met ruim tien procent gestegen, van 361 duizend in 1995 naar 399 duizend in 2001. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dezelfde periode is het aantal tweeoudergezinnen met 24.000 gedaald. Zestig procent van de eenoudergezinnen heeft één kind. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat in de helft van de gevallen de situatie is ontstaan door echtscheiding, waartoe ouders vaak besluiten voordat er een tweede kind komt. In 85 procent van de gevallen is de alleenstaande ouder vrouw.