Problemen banken China toegenomen

Zeker 40 procent van de leningen die Chinese banken hebben uitstaan zal niet worden terugbetaald. Dat stelt het onderzoeksbureau Ernst & Young deze week in zijn Nonperforming Loan Report: Asia 2002.

De schatting ligt veel hoger dan de officiële Chinese cijfers, die spreken van zo'n 27 procent slechte leningen bij de vier belangrijkste staatsbanken. Deze vier banken, de China Construction Bank, de Industrial and Commercial Bank of China, de Bank of China en de Agricultural Bank of China zijn samen goed voor meer dan 70 procent van de leningen en ze beheren meer dan 80 procent van de spaartegoeden.

Het rapport verscheen aan de vooravond van een bijeenkomst in Peking waar wordt gesproken over hoe de slechte leningen te koop zullen worden aangeboden aan binnen- en buitenlandse investeerders. De beslissing om de leningen binnenkort tegen sterk gereduceerde tarieven te gaan verkopen, is afkomstig van de Chinese premier Zhu Rongji, die haast wil maken met de sanering van de banksector. Als China de banksector niet snel saneert, dan kunnen de banken na China's lidmaatschap van de WTO op den duur onvoldoende concurreren met buitenlandse banken.

Zijn besluit stuitte eerder op taai verzet van het Chinese ambtenarenapparaat, dat vreest dat buitenlandse kopers Chinese staatsondernemingen failliet zullen laten gaan, wat door de bijbehorende werkloosheid al snel leidt tot maatschappelijke instabiliteit. China dankt de grote hoeveelheid slechte leningen aan een traditie waarin beslissingen over het verstrekken van leningen op politieke, en niet op economische gronden worden genomen.

Tot op de dag van vandaag ontbeert China een werkelijke onafhankelijke Centrale Bank. De People's Bank of China (PBOC) is op papier weliswaar verantwoordelijk voor China's monetaire beleid, maar in feite worden de beslissingen genomen door een orgaan van de communistische partij, dat vooral oog heeft voor de sociale en politieke gevolgen van hun beslissingen.

De start van de verkoop van de slechte leningen aan buitenlandse investeerders staat gepland voor medio november.

    • Garrie van Pinxteren