Pakketten nu blauw

Het voedsel dat de Amerikanen droppen boven Afghanistan wordt binnenkort in het blauw verpakt. De pakketten zijn nu nog geel, dezelfde kleur als niet ontplofte explosieven uit clusterbommen.

Afghanen zouden de explosieven voor voedsel kunnen aanzien en daardoor groot gevaar lopen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie kon gisteren nog niet zeggen wanneer de eerste blauwe paketten worden afgeworpen.

De Amerikaanse strijdkrachten hebben al pamfletten verspreid boven Afghanistan om de bevolking op het gevaar te wijzen. Ook Amerikaanse radio-uitzendingen gericht op de Afghaanse bevolking hebben melding gemaakt van het probleem.

Hulporganisaties luidden de afgelopen dagen de noodklok over de gele explosieven. Ze zijn afkomstig van clusterbommen, bommen die honderden kleinere bommen bevatten. Lang niet alle bommen ontploffen en ze vormen daarom een groot gevaar voor burgers. De Amerikanen hebben tot dusver al een miljoen voedselpaketten afgeworpen.