Nederland wil over belasting bedrijf praten

Nederland wil praten over verlaging van winstbelasting in landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland zelf. Staatssecretaris Bos zal het onderwerp aan de orde stellen op een vergadering van Europese bewindslieden.

Dat zei de staatssecretaris van Financiën gisteren in de Tweede Kamer. Nederland gaat hiermee verder dan het voorstel van Europees commissaris Bolkestein, die dinsdag zijn plannen voor een harmonisering van belastingen voor ondernemers zal presenteren. Bolkestein wil dat er een Europese afspraak komt over de belastinggrondslag (dat deel van de winst waarover belasting wordt betaald) maar doet geen voorstellen voor een harmonisatie van de tarieven van bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting.

Bos liet weten het inhoudelijk op alle punten eens te zijn met Bolkestein, ,,maar je kunt in mijn optiek een harmonisatie van de grondslag niet loszien van een discussie over de tarieven'', zei Bos. De grondslag en de tarieven samen bepalen de effectieve druk. ,,Als de grondslag eenduidig wordt, zie je aan de hand van de tarieven in één oogopslag ook het verschil in effectieve druk. Het is goed om landen onderling nog met elkaar te laten concurreren, maar helemaal voorbij gaan aan grote verschillen in tarieven is onverstandig'', aldus Bos. Het gemiddelde Europese winstbelastingtarief bedraagt nu bijna 30 procent.

Bos zei dat met de toetreding van 14 nieuwe lidstaten tot de Unie de discussie over de tarieven alleen maar actueler is geworden. ,,Nu spreken we over verschillen in winstbelasting van 35 procent (Nederland) en 12 procent (Ierland). Maar Estland heeft helemaal geen winstbelasting en Cyprus 3 procent'', aldus Bos.

Op initiatief van PvdA'er Crone wil Bos onderzoeken of er een experiment kan komen met een Europese vennootschap, een multinational die in meerdere Europese landen is gevestigd en die onder het huidige regime met verschillende belastingstelsels te maken heeft.

Als de Europese vennootschap – waarbij het bedrijf één Europese belasting betaalt die vervolgens over de landen waar de onderneming gevestigd is wordt verdeeld – een succes is, zouden de bevindingen van een dergelijke vennootschap de discussie over grondslagen en tarieven vlot kunnen trekken, zo verwacht Crone.

Bos is dat met hem eens maar wil eerst een goede uitwerking van de structuur van de vennootschap. Vooral de verdeling van de belasting over de lidstaten zou nog wel eens tot problemen kunnen leiden, aldus de staatssecretaris van Financiën.