Met het einde in zicht

,,Een godsdienstige organisatie die de dag des oordeels vastlegt op een bepaalde datum, is dom bezig.'' Dat stelt prof.dr. Gerard Pieter Freeman van de Katholieke theologische universiteit Utrecht. ,,Zo'n gemeenschap is niet geloofwaardig, want zij kijken niet naar wat Jezus in de bijbel heeft gezegd. Namelijk: Waakt, want gij weet den dag noch het uur.''

Het Genootschap Efraïm heeft toch zelf een datum voor de eindtijd bepaald. Want `dag noch uur' wil volgens Matthew van Geene, gelovige en zoon van de leider van Efraïm, nog niet zeggen dat er nóóit een dag des oordeels zal zijn. Volgens hem wordt dit jaar nog ,,een aantal mensen door Christus gehaald en opgenomen in de hemel''. Voor verschillende leden van het genootschap reden om hun baan op te zeggen en kinderen van school te houden, want je kunt de laatste dagen van je leven beter wat leuks doen.

Op de website van Efraïm (www.prophetelijah.org/efraim) wordt via een lange en ingewikkelde staartdeling uitgelegd hoe zij aan de datum van dit jaar zijn gekomen. Van Geene: ,,Het is voor ons een heel logisch verhaal. Mensen moeten maar even de tijd nemen om het te begrijpen.''

Daarnaast is de ramp in de Verenigde Staten volgens Van Geene het bewijs dat de zeven magere jaren uit hoofdstuk 41 van bijbelboek Genesis nu zijn aangebroken. ,,De volken van de wereld staan nu tegen elkaar op.''

Van Geene kan slechts hopen dat de mensen die Christus dit jaar volgens hem haalt, ook leden van Efraïm betreft. ,,Het moment zelf zal heel onverwacht zijn. Zo wordt het ook in de bijbel aangekondigd. Misschien sta ik dan wel in de supermarkt.''

Wat te doen als blijkt dat de voorspelling van Efraïm niet uitkomt? Van Geene: ,,Sommigen zeggen dat we een sekte zijn en dat als we niet gehaald worden, massaal zelfmoord zullen plegen. Onzin, natuurlijk, want als je dat doet, ga je rechtstreeks naar de duivel. Onze bedoeling is juist om naar God te gaan.''

In de bijbel staat in het tweede deel van hoofdstuk 25 van Mattheus wat er staat te gebeuren bij `het oordeel van den zoon des mensen'. ,,(...) En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden (...)''. Degenen die een hongerige eten hebben gegeven, een vreemdeling hebben gehuisvest en een zieke hebben bezocht, hebben het goed gedaan en hen wacht het eeuwige leven. Degenen die deze dingen niet voor hun medemens deden, deden het ook niet voor God en zullen daarom ,,heengaan naar de eeuwige straf''.

Voor de Nederlandse Jehovah's getuigen is ,,de tijd van het einde'' ook begonnen. Volgens woordvoeder R. van den Heuvel van het landelijk bestuurscentrum van Jehovah's getuigen in Nederland was dat begin van het einde in 1914. Toen brak de ergste van de ergste periodes aller tijden aan, de Eerste Wereldoorlog. ,,Wanneer de einddatum van de overgangsperiode is, weten we niet. Daar zijn we wat voorzichtiger in geworden'', aldus Van den Heuvel.

De Jehovah's hebben het namelijk al eens mis gehad. Van den Heuvel: ,,We baseerden ons toen op het stukje in hoofdstuk 24 van Mattheus. Daarin staat: Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles is geschied.''

Van den Heuvel: ,,Dat interpreteerden wij als dat het einde zou zijn voordat de generatie van 1914 overleden zou zijn. Toen de millenniumwisseling er was, werden we platgebeld door de pers over onze voorspelling. Die was dus niet uitgekomen.''

    • Merel Dado