Meldplicht bij witwaspraktijken sneller ingevoerd

De ministers Korthals (Justitie) en Zalm (Financiën) willen uitbreiding van de meldplicht bij witwaspraktijken versneld invoeren. Vorig jaar oktober besloten de Europese ministers van Justitie en Financiën tot die uitbreiding waardoor ook advocaten en notarissen verdachte transacties moeten melden. Na de aanslagen in Amerika op 11 september besloot de Europese Unie tot versnelde invoering. Vandaag hebben Korthals en Zalm een nota naar de Tweede kamer gestuurd waarin wordt omschreven onder welke omstandigheden advocaten zich nog mogen beroepen op hun beroepsgeheim. Dat is het geval als het gaat om bepaling van de `rechtspositie van een client, diens vertegenwoordiging in rechte of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding'. Bij financieel-economische taken als advisering over het beheren van geld of effecten geldt de meldingsplicht.