Lucht gaat niet vooruit

De plannen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte dragen nauwelijks bij aan het oplossen van een van de belangrijkste milieuproblemen in de regio Rotterdam, de slechte lokale luchtkwaliteit. Dat schrijft de commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). Het kabinet wil volgende maand een besluit nemen over de Tweede Maasvlakte, waarmee de ruimtenood van de Rotterdamse haven moet worden opgelost en ook de leefbaarheid van de Rotterdamse regio moet verbeteren.

De commissie voor de MER stelt vast dat de plannen voorzien in meer groen en minder geluidsoverlast, maar dat de slechte luchtkwaliteit niet wordt aangepakt.

Naast de wettelijk verplichte compensatie voor vernietigde natuur door de landaanwinning voorzien de plannen ook in 750 hectare nieuwe natuur, met name op Midden-IJsselmonde, ten zuiden van Rotterdam. De commissie vindt dat het milieueffectrapport niet duidelijk maakt waarom hier is gekozen voor ,,robuuste natte natuur'' en ,,parkbos''.

De commissie is er niet van overtuigd dat deze keuze landschappelijk gezien de beste is, en of deze keuze wel wordt gewaardeerd door bewoners en recreanten, aldus het advies.