Kamer en student willen betere prestaties van IBG

De Informatie Beheer Groep moet beter presteren en krijgt een prestatiecontract. Of de problemen hiermee verholpen zijn, betwijfelen Kamerleden en studenten.

Zal het de Informatie Beheer Groep (IBG) uit Groningen ooit lukken op eigen benen te staan? De Tweede Kamer gelooft er weinig van. Zeven jaar na de privatisering van de voormalige Informatiseringsbank worden de touwtjes strak aangetrokken, zo werd gisteren duidelijk in een Kamerdebat. De IBG moet voortaan aantoonbaar presteren.

De Kamer is voor het plan van minister Hermans (Onderwijs) om een prestatiecontract met de IBG te sluiten, maar had veel kritiek op de vaagheid en vrijblijvendheid van zo'n contract. ,,Dat een prestatiecontract niet zaligmakend is, merk ik dagelijks in de trein'', zei Kamerlid P. Rehwinkel (PvdA). De Nederlandse Spoorwegen hebben na hun privatisering ook een prestatiecontract gekregen van de overheid. Kamerlid C. Eurlings (CDA): ,,Als de Nederlandse Spoorwegen hun prestaties niet nakomen en een boete krijgen, past de overheid uiteindelijk toch weer bij. Waarom zou dit bij de IBG dan wel werken?''

Hermans wil de privatisering van de IBG, die onder meer de studiebeurzen verdeelt en geld leent aan studenten, verder doorzetten. Volgens de minister kunnen de problemen die de IBG al jaren teisteren alleen worden opgelost als de groep zelf verantwoordelijk is voor eventuele nieuwe missers. Een prestatiecontract, waarin onder meer afspraken komen over een verlaging van het aantal klachten en een betere bereikbaarheid, moet ervoor zorgen dat er enige controle van de overheid blijft. Verder zegde Hermans toe voortaan de jaarrekeningen van de IBG te controleren, zoals de Kamer graag wil.

Het mag sinds kort dan beter gaan met de dienstverlening van de IBG, de schrik over privatisering zit er bij de Kamer goed in na de recente problemen met de Nederlandse Spoorwegen en KPN. Kamer en studentenorganisaties hebben maar weinig vertrouwen in de geprivatiseerde IBG, de toezeggingen van Hermans op meer controle ten spijt. ,,Privatisering is nu eenmaal een liberaal stokpaardje, onderbouwd met een minimum aan argumenten'', vindt voorzitter Jonathan Zondag van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Ook het recente verleden van de IBG heeft hiervoor gezorgd. Sinds de Informatiseringsbank onder toenmalig PvdA-minister Ritzen in 1994 op eigen benen moest staan en een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) werd dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs werkt, wordt zij achtervolgd door rampspoed. Studenten konden de IBG vrijwel onmogelijk meer telefonisch bereiken (,,U wordt over ... dertig minuten geholpen''), de Nationale Ombudsdman en het landelijk rechtsbureau voor studenten kregen honderden klachten per jaar, in de meeste gevallen van door administratieve fouten benadeelde studenten.

Verder bleek de IBG allerlei commerciële activiteiten te ontplooien, terwijl de politiek dat niet wil. Adressen van studenten werden aan bedrijven verkocht, die hier veel geld voor over hadden.

Ernstiger nog was de chaotische invoering van een nieuw automatiseringssysteem, waarbij onlangs volgens een voorzichtige schatting 59 miljoen gulden verloren ging. De overheid restte volgens Kamerlid Eurlings (CDA) weinig meer dan ,,de rekening te betalen''.

De laatste jaren gaat het beter met de service van de IBG de bereikbaarheid is vooruit gegaan en het aantal klachten is sterk gedaald maar het wantrouwen onder studenten en Kamerleden blijft groot. Een actie van deze week waarbij de IBG een flyer aan haar klanten rondstuurde om ze te attenderen op de afgesloten mega deal met mobiele telefoonaanbieder Hi Profile, zal het vertrouwen geen goed doen. ISO-voorzitter Zondag: ,,Toch schokkend dat de IBG zo hardleers is.'' Kamerlid Eurlings: ,,En het is nog geen goede telefoon ook.''

    • Guus Valk