Hagemeyer schrapt 10 procent van banen

De mondiaal afzwakkende economische groei heeft handelshuis Hagemeyer gedwongen een winstwaarschuwing af te geven. Het bedrijf verwacht dat de winst dit jaar even hoog zal zijn als in 2000, terwijl het eerder een stijging van 10 procent had voorzien. Om de kosten te drukken gaat het 10 procent van arbeidsplaatsen schrappen.

Hagemeyer, distributeur voor de bouwsector en de industrie, had de groei in de zomer al zien afnemen, maar na de aanslagen van 11 september in de VS is de situatie ,,significant verslechterd''. Hagemeyer verwacht dat de winst per aandeel uitkomt op het niveau van 2000, maar dit is afhankelijk van de marktomstandigheden en kan een ,,paar procentpunten'' afwijken naar boven of beneden. Over 2002 doet het bedrijf geen uitspraak. ,,We weten het gewoon niet'', aldus een woordvoerder. Voor de afzienbare toekomst wordt echter geen opleving verwacht van economische activiteit of marktomstandigheden. ,,In al onze markten in Noord-Amerika, Europa en Azië is inmiddels sprake van recessie en er zijn geen tekenen van verbetering'', aldus het bedrijf uit Naarden.

Om het economische tij het hoofd te bieden gaat Hagemeyer nog eens 1.200 arbeidsplaatsen schrappen bovenop de 800 waartoe eerder al was besloten. Deze maatregel houdt in dat Hagemeyer 10 procent van zijn wereldwijde pesoneelsbestand schrapt. De ontslagen zullen vooral vallen in Duitsland en Groot-Brittannië. In Nederland zullen volgens de woordvoerder ,,niet of nauwelijks'' arbeidsplaatsen verdwijnen alhoewel het niet wordt uitgesloten. Hagemeyer heeft een buitengewone last van 35 miljoen euro (77 miljoen gulden) genomen voor het laten verdwijnen van de banen, maar de maatregel moet volgens jaar ongeveer 50 miljoen euro aan kostenbesparingen opleveren.

De waarschuwing kwam, zeker na 11 september, niet onverwacht en het aandeel Hagemeyer had de laatste tijd al veel terrein verloren. Het aandeel stond vanmorgen op 16,03 euro, een winst van 0,2 procent. Analisten zeiden dat de waarschuwing minder zwaar was dan verwacht.