Fundamentalisme

De bespreking door Hans Jansen van Bernard Lewis' The Assassins (Boeken, 26.10.01) is grotendeels gewijd aan Karen Armstrongs De strijd om God. Daarbij schrijft hij haar ten onrechte de visie toe dat fundamentalisme geweld zou impliceren.

Fundamentalisme is volgens Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal een `zeer orthodoxe, anti-liberale theologische richting, met een sterk anti-intellectuele inslag.' Armstrong hanteert in haar boek Een geschiedenis van God de definitie: `een politiek zeer geëngageerde spiritualiteit die een letterlijke benadering van de Schrift voorstaat.'

In een interview door Carolien Roelants, ten slotte, in het Zaterdags Bijvoegsel (14.4.00) zegt Armstrong over fundamentalisten: `[...] extremisten die moorden in naam van God [...] dat is een kleine minderheid.'

Strijdbaarheid hoeft bepaald niet met (wapen-)geweld gepaard te gaan. Juist in deze tijd is het belangrijk ons goed bewust te zijn, dat niet alleen de christelijke fundamentalisten, maar ook de joodse en islamitische fundamentalisten voor het overgrote deel niet gewelddadig zijn.