FNV laat looneis intact

Vakcentrale FNV ziet in de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau geen aanleiding de looneis van 4 procent naar beneden bij te stellen. Wel wil de grootste vakbond rekening houden met sectoren die het zwaar te verduren hebben, daar kan de looneis wat lager zijn.

Andere bonden verlagen naar aanleiding van de somberder economische cijfers hun looneis wel of ze wachten op meer informatie. De Unie MHP zakt van minimaal 3,5 procent naar minimaal 3. Het CNV laat zich de komende dagen inlichten door het CPB om tot een verantwoorde looneis te komen.

Werkgeversorganisaties reageerden gisteren geschokt op de nieuwe cijfers. De tegenvallende economische groei valt op zichzelf mee, maar onderliggende waarden als de loonsom per werknemer, de investeringen van bedrijven, de groei van het bedrijfsleven en de zogenoemde arbeids-inkomensquote (het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen) worden in de ogen van de werkgevers dramatisch. Voor hen zijn de nieuwe berekeningen reden te pleiten voor loonmatiging. VNO-NCW: ,,De winstgevendheid verslechtert, terwijl het CPB al rekening houdt met loonmatiging.'' Het MKB pleit voor `een nullijn' in 2002. Ook minister Zalm (Financiën) en Jorritsma (Economische Zaken) waarschuwden gisteren voor een te hoge looneis.