Aanvallen ook tijdens de vastenmaand

De aanval op Afghanistan zal ook tijdens de Ramadan voortduren. Dat heeft de Amerikaanse veiligheidsadviseur Rice gezegd. B-52 vliegtuigen hebben hun bombardement vandaag hervat.

,,We hebben geen keuze'', zei Rice gisteren. ,,We kunnen niet anders dan de bron [van het kwaad] in Afghanistan opzoeken en deze organisaties waar dan ook uitroeien. We kunnen ons geen [gevechts-] pauze permitteren.'' Doorgang van de aanvallen tijdens de islamitische vastenmaand wordt met name door de Arabische wereld gekritiseerd.

De bombardementen op dag 27 van de Amerikaans-Britse aanval op Afghanistan concentreerden zich opnieuw op de frontlinies van de troepen van de streng islamitische Talibaan. De oppositionele Noordelijke Alliantie zegt al een aantal dagen dat het moment van doorbraak door de Talibaan-linies nabij is. Maar er is geen informatie waaruit blijkt dat de Talibaan structureel verzwakt zijn ook al beweert het Amerikaanse ministerie van Defensie van wel.

Zo is een nieuwe poging van een Afghaanse banneling en oppositielid om verdeeldheid te zaaien onder de Talibaan in Zuid-Afghanistan gestuit op veel verzet. Hamid Karzai, een invloedrijke banneling en vertrouweling van de Afghaanse ex-koning Zahir Shah, is evenals de vorige week gedode Abdul Haq, Afghanistan binnengeslopen in de hoop steun te vinden voor de interne strijd tegen de Talibaan. Karzai, een Pathaan, hoopt gematigde Talibaan over te halen tot een gewapende opstand tegen het regime. Pathanen vormen de etnische meerderheid in Afghanistan.

Maar de Talibaan zijn ook Karzai op het spoor gekomen. Ten minste 25 van zijn volgelingen zouden inmiddels gevangen zijn genomen en vandaag worden geëxecuteerd, meldt het Afghaanse persbureau AIP. Volgens familieleden is Karzai zelf ongedeerd. De Talibaan hebben een aanslag gepleegd op een bijeenkomst van Karzai en stamhoofden in de Afghaanse provincie Uruzgan.

De Afghaanse krijgsheer Abdul Haq moest een poging tot het organiseren van een opstand in Zuid-Afghanistan vorige week met de dood bekopen nadat de Talibaan hem enkele dagen na zijn heimelijke terugkeer in Afghanistan op het spoor waren gekomen. De dood van Haq wordt gezien als een slag voor Amerikaanse en internationale pogingen een interim-bestuur te vormen na de eventuele val van de Talibaan.

In de Verenigde Staten zijn opnieuw her en der sporen van antrax gevonden. Vier gebouwen van het Amerikaanse Organisatie voor Voedsel en Medicijnen zijn gesloten nadat in de postkamers de bacterie werd aangetroffen.

De aanwezigheid van antraxbacteriën in een postzak in de Amerikaanse ambassade in Litouwen is volgens de plaatselijke autoriteiten voor ,,95 procent'' zeker. Een contra-analyse op een antrax-brief die op 19 oktober in Argentinië werd gevonden, heeft uitgewezen dat de brief waarschijnlijk geen sporen van de potentieel dodelijke bacterie bevatte.

Voor het eerst zijn ook sporen van de bacterie in Azië aangetroffen. Een toonaangevende Pakistaanse krant heeft gezegd dat een brief met poeder die daar vorige week werd bezorgd inderdaad de antrax-bacterie blijkt te bevatten.