Tijd rekken met de hypotheekrente

Scheids, de banken doen het weer! Op de obligatiemarkt daalt de rente op langlopende leningen scherp. Al weken lang. Maar met de hypotheektarieven, waar de consumenten dat terug zouden moeten zien, gebeurt nog niets.

Sinds eind september is het rendement op tienjarige Nederlandse staatsleningen gekelderd van meer dan 4,9 procent naar minder dan 4,5 procent vanmorgen. Dat heeft vooral te maken met de teruggelopen verwachtingen voor de economische groei. De inflatiedruk wordt daardoor lager. En dus nemen obligatiebeleggers genoegen met een lagere rente. Het laatste zetje werd gisteravond gegeven: de Amerikaanse regering maakte bekend niet langer geld te lenen tegen de zeer lange termijn van dertig jaar. Hop, daar schoot de koers van de plots tot `schaars' bestempelde langjarige obligaties omhoog, en daalde de effectieve rente navenant.

Het resultaat was vanmorgen ook in Europa te merken, waar de effectieve rente verder daalde. Met een stand van 4,48 procent is de rente op tienjaars Nederlandse staatsobligaties het laagst sinds twee jaar. Daar komt bij dat de rente waartegen banken zelf lenen, in dit geval de tienjaars `swaprente', ook nog eens extra gedaald is ten opzichte van de rente op staatsobligaties. Al met al zijn banken dus veel goedkoper uit. Maar ze zijn nog even vergeten dat door te rekenen aan de particulier.

De laatste reeks van hypotheekrenteverlagingen was eind september. Maar dat waren vooral verlagingen in de kortlopende tarieven. Hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar gingen bij de Rabo maar met 0,1 procentpunt omlaag. ABN Amro verlaagde eind september zijn korter lopende rente wel, maar zijn standaardtarieven voor de langlopende rente niet.

Enig begrip voor die terughoudendheid is op zijn plaats: de verslechterende begrotingen van de eurolanden zullen binnenkort resulteren in een groter beroep van overheden op de obligatiemarkt. Dat is in principe slecht voor de obligatiekoersen, en zou de rente weer omhoog kunnen duwen. Maar zoals het er nu voor staat, moet dat effect niet worden overschat: de neerwaartse invloed van de verminderende economische groei overheerst op dit moment. Bovendien hebben banken nu al ruim de tijd gehad om te bepalen of de recente daling van de rente op de obligatiemarkt een blijvertje is.

Hoogste tijd dus voor een verlaging van de hypotheekrente. Dat is ook goed om de onzekere huizenmarkt een steuntje in de rug te geven. En daar hebben de banken, waarbij het gros van de woningen in onderpand ligt, zelf weer alle baat bij.

    • Maarten Schinkel