Saneren

In het hoofdredactioneel commentaar `Saneren is fileren' van 19 oktober zitten enkele valkuilen. De mondiale toeristische sector, de grootste werkgever wereldwijd, is hard getroffen. Dientengevolge ook de luchtvaartindustrie, de hotellerie, de reisbranche en daaraan gerelateerde diensten-marketing, zoals de incentive- en evenementen-branche.

De in het commentaar genoemde ,,snoepreisjes, kasteelbezoeken, geklodder met verfgeweren in de Ardennen'' behoren tot de instrumenten die deze bedrijfstak à raison van ca. 5 miljard gulden per jaar voor het Nederlandse bedrijfsleven inzet om een immateriële beloning te bieden. De in het commentaar gehekelde activiteiten vormen onderdeel van moderne marktgerichte motivatie-instrumenten.

Binnen deze bedrijfstak bestaat sinds 1973 de Society of Incentive & Travel Executives (SITE) met 2.000 leden in 85 landen, waaronder 80 in Nederland.

Doel is het erkennen en ontwikkelen van communicatie- en motivatiemiddelen en strategieën, waarvan reizen een strategisch onderdeel uitmaakt. SITE streeft naar kennisoverdracht en netwerkmogelijkheden met haar leden om de gehele industrie van deze kwaliteitsverbetering te laten profiteren.

Ook MPI, DMSA, VECTA en HSMAI (brancheverenigingen binnen de meeting-industrie, interactieve marketing, congreswereld, evenementen-branche, concert- en theaterwereld en hospitality-industrie) constateren een groeiende rol van immateriële prikkels om doelgroepen als personeel, retailnetwerk of relaties te motiveren, stimuleren en te bedanken.

Mede dankzij de voorbije hoogconjunctuur, werken materiële prikkels te kortstondig.

Om eerdergenoemde bedrijfstak extravagant en geldverspillend te noemen, is onjuist en niet van deze tijd.

    • Hoofdbestuurslid Site International
    • Lex Granaada