Pessimisme economie neemt toe

De economische groei in Nederland zal dit en volgend jaar 1,5 procent bedragen. Tot nu toe werd gerekend met een groei van 2 procent per jaar voor de jaren 2001 en 2002.

Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) voor de Nederlandse economie, die vanmiddag zouden worden gepubliceerd. De nieuwe cijfers waren nodig omdat na 11 september de onzekerheid over de economie was toegenomen en de cijfers die met Prinsjesdag werden gepresenteerd achterhaald waren.

Ondanks de sombere verwachtingen voor volgend jaar kunnen de politieke partijen volgens het CPB voor de kabinetsperiode 2003-2006 toch rekening houden met een voorzichtig trendmatige groei van 2,5 procent, een kwart procentpunt meer dan de 2,25 procent groei waar in de meeste verkiezingsprogramma's mee wordt gerekend.

Door de internationale crisis neemt de groei van de wereldhandel sterker af dan verwacht. In plaats van een voor dit jaar voorziene toename met 3 procent blijft de groei steken op 2 procent. Volgend jaar zal de stijging 3,75 procent bedragen in plaats van 5,75 procent. Dit schaadt de Nederlandse uitvoer, de motor van de economie.

De investeringen krimpen volgend jaar met 0,25 procent. Eerder werd een groei verwacht met 1,25 procent. Door de lagere groei neemt de werkloosheid volgend jaar met 10.000 personen meer toe, tot 290.000. Het begrotingsoverschot daalt volgend jaar tot 0,6 procent van het bbp.

De groei in het laatste jaar van Paars II valt lager uit dan verwacht. De groei op lange termijn blijft evenwel gelijk (de trendmatige groei, 2,75 procent per jaar). Het CPB gaat voor de komende kabinetsperiode dan ook uit van een hogere jaarlijkse groei.

De zogenoemde `ouput-gap' (het verschil tussen de trend en de conjunctuur) is als gevolg van de dalende groei volledig verdampt, zodat die correctie wegvalt uit het nieuwe groeipad. In plaats daarvan hoeven politieke partijen in hun programma's nog slechts rekening te houden met een 0,25 procentpunt veiligheidsmarge, en niet meer met 0,5 procentpunt. Dit biedt partijen meer bestedingsruimte dan de tot nu toe verwachte 7 miljard gulden voor de periode 2003-2006. Alleen GroenLinks hield tot nu toe rekening met een hoger groeipad. Minister Vermeend (Sociale Zaken) wil de CPB-cijfers gebruiken in het Najaarsoverleg tussen sociale partners. De cijfers zijn van belang voor de looneisen van de vakbonden. Het CPB gaat uit van een contractloonstijging van 3,5 procent in 2002, een kwart procentpunt minder dan verwacht.

    • Egbert Kalse