MKB bepleit bevriezing van alle salarissen

Werknemers moeten wegens de slechte economische situatie in 2002 genoegen nemen met hetzelfde loon als dit jaar. Directeuren en topmanagers zouden dan hun inkomen ook gelijk moeten houden.

Dat voorstel zal voorzitter Hans de Boer van MKB Nederland doen bij het najaarsoverleg tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet op 15 november. Het kabinet moet volgens De Boer besluiten het overschot in het werkloosheidsfonds van ruim 10 miljard gulden terug te sluizen naar werkgevers en werknemers. Ook moeten de WAO- en WW-premies op een kostendekkend niveau worden vastgesteld, dat betekent een halvering.

CAO's die al voor volgend jaar zijn vastgesteld en veelal voorzien in loonstijgingen van rond 3,5 procent moeten worden opengebroken, aldus de vertegenwoordiger van het midden- en kleinbedrijf. ,,Door onze branches heen zie ik een neerwaartse trend. We moeten de remweg van de economie snel proberen te verkorten'', aldus de voorman van het midden- en kleinbedrijf. Het voorstel is volgens hem vooral nodig om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren.

De verlaging van de premies kan volgens De Boer dienen als compensatie voor de inflatie, zodat de koopkracht ongeveer gelijk blijft. De ministers Zalm (Financiën) en Vermeend (Sociale Zaken) hebben tot dusver altijd geweigerd premies te verlagen. De Boer: ,,Zij zeggen aldoor dat wij zelf maar moeten matigen. Als wij nu deze afspraken maken, moeten zij ook maar eens uit de hoek komen.''

De Boer kwam vanmorgen met zijn voorstel naar buiten voordat de nieuwste prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) over de economische groei bekend werden. ,,Voor 2002 komt het rond de één procent uit. Ik ben zelf ook econoom'', zegt De Boer. Het CPB is evenwel iets minder somber en voorspelt 1,5 procent groei in 2002.

De FNV ziet niets in De Boers voorstel. ,,Niet van deze tijd. Alleen het midden- en kleinbedrijf wordt hier beter van'', reageert een woordvoerder van de FNV. Dat de vakbonden hun looneis bijstellen van de al aangekondigde vier procent naar nul procent, noemt hij ondenkbaar.