Kok: morgen oordeel over luchtacties VS

Premier Kok zal morgen, na afloop van de ministerraad, meedelen of het Amerikaans gebruik van clusterbommen in Afghanistan in overeenstemming is met de Nederlandse eis van `proportionaliteit' bij de inzet van militair geweld in Afghanistan.

Dit blijkt uit uitspraken van minister De Grave (Defensie), gisteren tijdens de begrotingsbehandeling Defensie in de Tweede Kamer. De Grave, aan wie premier vorige week had verzocht na te gaan of de VS in Afghanistan clusterbommen met landmijnen inzetten, wilde gisteren in de Kamer niet zeggen wat de uitkomsten van zijn onderzoek zijn. ,,Voor zover ik daarover gegevens heb, zal ik vrijdag in de ministerraad nadere mededelingen doen'', aldus de minister van Defensie''. ,,Ik neem aan dat de minister-president dan, na afloop van de ministerraad, hierover nadere mededelingen doet''.

Overigens wordt in politiek Den Haag vernomen dat de VS aan Den Haag hebben laten weten dat het door een deel van de Kamer gewraakte type clusterbom, dat met landmijnen, in Afghanistan niet is ingezet.

Voorshands geldt, benadrukte De Grave, het bestaande standpunt ,,dat de regering geen enkele twijfel heeft dat de Amerikanen geweld proportioneel toepassen''. Deze proportionaliteit is door premier Kok eerder genoemd als een belangrijke voorwaarde voor Nederlandse steun aan het Amerikaanse optreden na 11 september. Ook volgens minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) heeft de Nederlandse regering nog alle vertrouwen, dat de VS de proportionaliteit betrachten. De Nederlandse steun aan de VS is nog ,,solide'', aldus Van Aartsen vanochtend tijdens de begrotingsbehandeling buitenland.

De Grave wees erop dat de Amerikanen het gebruik van clusterbommen in Afghanistan hebben bevestigd. Het betreft hier echter clusterbommen in het algemeen, terwijl de twijfels over de inzet van deze wapens, die vooral leven binnen de PvdA, betrekking hebben op één type clusterbom: die met landmijnen. Deze zijn verboden in het Verdrag van Ottawa, dat Nederland wél heeft ondertekend, maar de VS niet. Nederland heeft zijn voorraad clusterbommen met landmijnen inmiddels vernietigd.