Kamer wil verlenging filmregels

De Tweede Kamer heeft vandaag in een door PvdA-Kamerlid H. Molenaar ingediende motie aan het kabinet gevraagd om de huidige fiscale stimuleringsmaatregelen voor de filmsector te verlengen tot medio 2002. Onzekerheid over voortzetting van de cv-regeling verlamt de Nederlandse filmproductie, aldus Molenaar in haar maidenspeech – en tevens zwanenzang – als Kamerlid. De PvdA-motie haalde met steun van CDA, D66 en GroenLinks een meerderheid. De Kamer vreest dat de nieuwe regeling niet per 1 januari 2002 zal kunnen ingaan omdat de Europese Commissie er zich nog over moet buigen.

Volgens minister Jorritsma (EZ) is de motie overbodig, omdat zij in een brief aan de Kamer al heeft toegezegd dat er geen gat zal vallen tussen de huidige overgangsregeling en de nieuwe regeling voor 2002 en 2003. Volgens staatssecretaris Bos (Financiën) gaat de regeling vandaag naar Brussel en zal goedkeuring geen problemen opleveren.