Kamer wil snel aan het werk

De Tweede Kamer moet zo snel mogelijk na de verkiezingen kunnen aantreden in haar nieuwe samenstelling. Het voorstel van minister Klaas de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om de huidige termijn van vijftien dagen in te korten tot acht dagen gaat de Tweede Kamer niet ver genoeg. Dat bleek gisteren tijdens een Kamerdebat over wijziging van de Kieswet.

Als de termijn van acht dagen nog verder wordt ingekort gaat dat ten koste van `kieswoensdag', de traditie dat er op woensdag gestemd wordt, zo gaf minister De Vries aan. Om nog in dezelfde week van de verkiezingen aan te treden, moeten de verkiezingen waarschijnlijk verschuiven naar zondag of maandag.

Aan beide dagen kleven praktische bezwaren, aldus de minister. Op zondag zijn kerkgebouwen niet beschikbaar als stemlokaal, op maandag zijn er minder scholen beschikbaar dan op woensdag. De Vries zegde toe te onderzoeken wat de mogelijkheden van verdere inkorting van de termijn van aantreden zijn.

De Vries verzette zich tegen de wens van de Kamer om leden van stembureaus een landelijk geregelde vaste onkostenvergoeding van 25 euro (circa 55 gulden) per dag te geven. Nu bepalen gemeenten en provincies zelf hoeveel onkostenvergoeding zij uitkeren.

De Vries wees erop dat een vaste onkostenvergoeding in de praktijk kan betekenen dat een wethouder die toch al op de loonlijst van de gemeente staat, nog eens extra betaald wordt als hij zitting heeft in een stembureau. Ook komt het vaak voor dat ambtenaren een vrije dag krijgen als zij bereid zijn om dat werk te doen.

De Vries was het ook niet eens met de wens van de Kamer om de openingstijden van de stembureaus niet alleen 's avonds met een uur te verlengen, zoals de minister had voorgesteld, maar er ook 's ochtends een uur aan te plakken. De minister wees erop dat leden van het stembureau, die toch al een uur voor openingstijd aanwezig moeten zijn, dan wel heel vroeg hun bed uit moeten. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat hooguit 3 procent van het electoraat een uur extra in de ochtend op prijs zou stellen.