Hoger Onderwijs

In de Profielbijlage `Studiekeuze' (11 oktober) staat te lezen dat instituten in de regio vaak een betere waardering krijgen.

Het beste oordeel krijgt de Haagse Hogeschool; deze staat op de zestiende plaats van de negenendertig hbo-instellingen in Nederland.

Hier wordt voorbijgegaan aan de Technische Hogeschool Rijswijk, die op een goede tweede plaats staat.

Rijswijk ligt toch ook in de Randstad? Tevens is de Technische Hogeschool Rijswijk weer de `beste in techniek' en stijgen de studentenaantallen weer in tegenstelling tot andere hbo-instellingen.

    • Communicatie Technische Hogeschool Rijswijk
    • Afd. Marketing
    • Joey Uijleman Anthonijs